Όπως όλες οι διοικητικές διαδικασίες, και εξίσου σοβαρή με τη λήψη δανείου, η εξυγίανση πιστώσεων απαιτεί μια σειρά εγγράφων:

Αστική κατάσταση:

Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας.
Φωτοαντίγραφο του οικογενειακού βιβλίου σας
Έντυπο τραπεζικών στοιχείων
Φωτοαντίγραφο του γαμήλιου συμβολαίου σας (εάν είστε παντρεμένος)
Φωτοαντίγραφο της απόφασης διαζυγίου σας (εάν έχετε πάρει διαζύγιο)

Τη διεύθυνση κατοικίας σας:

Αποδεικτικό διεύθυνσης ηλικίας μικρότερης των 3 μηνών
Φωτοαντίγραφο του δημοτικού σας φόρου
Φωτοαντίγραφο του φόρου ακίνητης περιουσίας (εάν είστε ιδιοκτήτης)
Πιστοποιητικό ασφάλισης (εάν ζητηθεί)
Τελευταία απόδειξη ενοικίου (εάν είστε ενοικιαστής)
Αποδεικτικό διαμονής και φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του οικοδεσπότη (εάν πρόκειται για κατάλυμα)
Φωτοαντίγραφο του πλήρους τίτλου ιδιοκτησίας σας (εάν είστε ιδιοκτήτης)
Εκτίμηση του ακινήτου σας από κτηματομεσιτικό γραφείο ή συμβολαιογράφο (εάν ζητηθεί)

Εισόδημα:

Φωτοτυπία των τριών τελευταίων εκκαθαριστικών σημειωμάτων
Μισθός του τελευταίου Δεκεμβρίου
Φωτοαντίγραφο της φορολογικής σας βεβαίωσης N-1
Αποδεικτικό οικογενειακού επιδόματος ή APL (εάν το λαμβάνετε)
Απόδειξη άλλων εισοδημάτων (εισοδήματα από ενοίκια, συντάξεις κ.λπ.)
Οι 3 τελευταίοι ισολογισμοί σας και η φορολογική σας δήλωση (εάν είστε αυτοαπασχολούμενος)

Δαπάνες:

Οι τραπεζικές σας καταστάσεις των τελευταίων 3 μηνών (συμπεριλαμβανομένων όλων των τραπεζικών σας λογαριασμών)
Αντίγραφο των λογαριασμών ταμιευτηρίου σας
Συμβάσεις και χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής για τα τρέχοντα δάνειά σας

X